Tjelecenteret dækker om en lang række gode faciliteter. Overvejer du at leje vores lokaler, så skriv eller ring til os.

Foreninger