Tjelecenteret dækker om en lang række gode faciliteter. Overvejer du at leje vores lokaler, så skriv eller ring til os.

Senest nyt fra Tjelecenteret

Repentantsskabsmøde

Der indkaldes hermed til det årlige repræsentantskabsmøde i Tjelecenteret mandag den 23. april kl. 19.00 i Tjelecenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Formandens beretning om institutionens…

Foreninger

 

Kort om Tjelecenteret

>>

>>.