Tjelecenteret dækker om en lang række gode faciliteter. Overvejer du at leje vores lokaler, så skriv eller ring til os.

Senest nyt fra Tjelecenteret

Nye flotte lokaler i Tjelecenteret i Ørum

Så er der lagt sidste hånd på en større renovering og ombygning i Tjelecenteret.

Foreninger

 

Kort om Tjelecenteret

>>

>>.