Indlæg af benny

Borgermøde

Borgermøde om nye initiativer i Tjelecenteret Tjelecenteret har nu været i drift siden begyndelsen af 2009. Efter en succesfuld start var vi spændte på, om der ville komme en periode, hvor det kunne være svært at få fyldt det store center helt ud. Men der har ikke været grund til bekymring, for det er lige […]

Repentantsskabsmøde

Der indkaldes hermed til det årlige repræsentantskabsmøde i Tjelecenteret mandag den 23. april kl. 19.00 i Tjelecenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Formandens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år til godkendelse 5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt orientering om det kommende […]