Borgermøde om nye initiativer i Tjelecenteret

Tjelecenteret har nu været i drift siden begyndelsen af 2009. Efter en succesfuld start var vi spændte på, om der ville komme en periode, hvor det kunne være svært at få fyldt det store center helt ud.

Men der har ikke været grund til bekymring, for det er lige siden starten kun gået i positiv retning. Det betyder, at vi nu står med et positivt problem, nemlig at vi på nogle områder er udfordret på plads. Det er specielt omklædningsfaciliteter og redskabsrum, der er hårdt belagt.

Inden vi laver en plan for udvidelser af disse faciliteter, har bestyrelsen besluttet, at tage en tur i helikopteren for at se hvilke andre spændende ting, der i givet fald kunne laves samtidigt. ”Vi har derfor i bestyrelsen holdt en ide workshop, hvor der kom en masse spændende ideer og visioner på banen”, fortæller formanden for bestyrelsen Bent Grønbech. Kan vi udbygge cafeen, så den i højere grad bliver et samlingssted for hele byens beboere. Skal vi satse på nye omklædningsrum, en hel hal eller hvad synes beboerne er vigtigst?

”Det er disse spørgsmål, bestyrelsen nu gerne vil drøfte med de andre beboere i Ørum og omegn. Vi vil bede beboerne om hjælp til at finde løsninger og ideer, som sikrer at Tjelecenteret forbliver et super dejligt sted for såvel aktive som passive brugere”, fortsætter formanden.

Mødet holdes tirsdag den 4. november 2014 kl. 19:30, oger helt åbent for alle, så kom og hjælp med at skabe Tjelecenterets fremtid.