Så er der lagt sidste hånd på en større renovering og ombygning i Tjelecenteret. Håndværkerne har været i gang siden november sidste år. Det har ført til en række forbedrede faciliteter. Først blev der bygget om i indgangen til den gamle hal, så der kunne blive bedre udnyttelse af arealet. Det gav både en god udvidelse af fitness centeret, så der er blevet god plads til de mange maskiner, der bliver flittigt brugt af medlemmer fra Ørum Idrætsforening. I den øvrige del af området blev der i stedet for nedslidte toiletter plads til to nye baderum samt et handikap toilet. Dermed er der nu baderum til rådighed i samme periode, som der er åben for adgang til fitness, så brugerne selv kan låse sig ind til både motion og bad. Også indgangspartiet til den gamle hal er frisket op, hvilket samtidigt har givet plads til et par nye lagerrum.

Inde i den gamle hal var de 4 baderum helt slidt ned. Det er en stor fornøjelse nu at bade, hvor der er vandhaner, der virker, og nye og flotte gennemrestaurerede rum.

Den gamle hal ejes fortsat af Viborg Kommune, der udlåner den til Tjelecenteret. Viborg kommune har på den baggrund givet ca. 0.5 mio kr. til projekt som en del af deres pulje energirenovering. Resten af finansieringen, nemlig ca. 1.2 mio kr. har Tjelecenteret selv klaret ved at bruge en god del af de penge, der er sparet op siden centeret blev åbnet i 2009. Centerleder Peter Jakobsen udtaler: ” Det er en stor fornøjelse med de nye faciliteter i stedet for de gamle, der var meget nedslidt. De ny faciliteter svarer til den standard, som vi gerne vil tilbyde til vore mange brugere. Samtidigt er det også med en vis stolthed, at vi nu kan forbedre forholdene for brugerne, fordi det er på grund af deres flittige brug af Tjelecenteret, at vi har fået råd til at gennemføre det.”

”De nye faciliteter er en del af den 2020 plan, som vi begyndte at arbejde på allerede i 2014” fortæller Christian Børsting fra bestyrelsen, ”og det er dejligt at have nået de første milepæle i planen. Et andet meget stort ønske fra brugerne var at få lavet caféen mere hyggelig, så brugerne får mere lyst til at slå sig ned og hygge sig sammen. Det er også lykkedes, så nu vil opfordre alle brugere til at bruge Caféen og sætte sig ned og nyde hinandens selskab, se TV eller lege med det nye legetøj. Pengene til disse nye ting i Caféen har Foulum og Ørum Idrætsforeninger sponseret.

Udenfor centeret er det lykkedes Foulum Idrætsforening at få samlet penge til et lysanlæg, som også var et af de store ønsker, der dukkede op i begyndelsen af 2014.

”Og hvad så nu. Vi skal videre – men først skal vi have skrabt flere penge sammen og lavet en prioritering af, hvad vi allerhelst vil fortsætte med” siger Christian Børsting og fortsætter: ”Alle brugere er velkomne til at kontakte os i bestyrelsen eller Peter Jakobsen med gode ideer, herunder gerne forslag til finansiering.”